Poziv za prispevke: periferija ulične umetnosti in ulična umetnost na periferiji

POZIV

Pojem periferije običajno ponuja izhodišče za kritično raziskovanje in problematizacijo sodobnih dinamik kapitalizma, ki segajo od globalne neenakosti do ekstraktivizma. Hkrati pa lahko pojem periferije iz polja politično-ekonomske analize prestavimo na polje umetniških, artivističnih in političnih praks v urbanem prostoru. Periferijo moramo torej misliti relacijsko (Massey 1994) na ravni družbenega prostora (Lefebvre 2013), s tem pa telesa (Muršič 2006).

Konferenca Periferija ulične umetnosti in ulična umetnost na periferiji vabi k predložitvi prispevkov na temo teorije svetovnega sistema (gl. Wallerstein 2004) tako v smislu prostorskih in oblastnih razmerij, kot tudi skozi perspektivo liminalnih, izveninstitucionalih streetartističnih praks ter njihovih sinergij z drugimi in/ali drugačnimi konceptualnimi pristopi in politikami telesa. Po eni strani bo poudarek konference na (geografskih) periferijah ulične umetnosti kot subpolitične, aktivistične prakse. Po drugi pa želimo pozornost nameniti ulični umetnosti na periferiji – npr. na polju neheteronormativnega, kvir in feminističnega street arta, emanicipatornosti medija ulične umetnosti, preoblikovanja street arta v performativne izrazne oblike,  novomedijske in  intermedijske formate. 

Poleg tega je konferenca odprta za pristope in študije, ki segajo od zgodovinske analize primerov in manifestacij protoulične umetnosti, uporabe uličnih umetniških praks v subalternih političnih in družbenih gibanjih do prispevkov, ki raziskujejo vlogo, ki jo ulična umetnost ima v prilaščanju in označevanju javnega prostora s strani subpolitičnih in subkulturnih skupin, kot tudi procese »črpanja« ulične umetnosti, s tem pa simbolnega, estetskega in komercialnega prenosa street arta z urbanih periferij v ustvarjalne, umetniške in urbane centre.

Rok za oddajo povzetkov: 24. april 2022. Prosimo, pošljite povzetek na info@inurb.si z zadevo »SAC 2022«, ki ji sledi vaše ime. Prizadevali si bomo pregledati prispevke in posredovati odločitve do 15. maja 2022. Povzetek (največ do 300 besed) naj zajema naslednje: glavni argument, konceptualni okvir, pomen in pet ključnih besed.

Oblika: Spodbujamo različne prispevke, vključno z raziskovalnimi prispevki in polemičnimi eseji, performansi, študijami primerov, videoposnetki in predstavitvami ustvarjalnega dela. Prispevki, sprejeti na Street Art Konferenco 2022, bodo vabljeni k objavi v mednarodni reviji SAUC – Street Art and Urban Creativity.

Prizorišče: V živo v Kinu Šiška ter virtualno.

Reference

Lefebvre, Henri (1991) The Production of Space. Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford and Cambridge: Blackwell

Massey, D. (1994) Space, Place, and Gender. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Muršič, R. (2006) Nova paradigma antropologije prostora: prostorjenje in človeška tvornost. Glasnik SED 46(3-4), 48-54.

Wallerstein, I. (2004) World-Systems Analysis: An Introduction. Durham, NC: Duke University Press.

Call for Papers 2022

Prijava na novice

Bodite na tekočem, naročite se na naše e-novice.