Poziv za prispevke: ulična umetnost in trajnost

Street Art konferenca na Ljubljana Street Art Festivalu, med 31. 05. in 01. 06. 2023 (prestavljeno na 29. 6.!) , Ljubljana, Slovenija

Nov rok za oddajo prispevkov je 31. 5. 2023.

Konferenca Street Art and Sustainability bo raziskovala vlogo ulične umetnosti pri obravnavanju enega najbolj perečih vprašanj sodobnega časa – podnebnih sprememb. V antropoceni dobi, v kateri se soočamo s pospešenimi okoljskimi spremembami in pregrevanjem (Eriksen 2016), se postavlja vprašanje, kako, če sploh, lahko ulična umetnost v (ne)urbanih okoljih prispeva k raznoterim oblikam trajnosti? Kako se lahko ulična umetnost spopada s kapitalističnim »počasnim nasiljem« (Nixon 2011), ki se kaže kot vse večja posledica podnebnih sprememb, planetarnega onesnaževanja in uničevanja ekosistemov?

Zgodovinsko gledano so grafiti in ulična umetnost že dolgo predstavljali konstitutivni element heterogenih aktivističnih izrazov v javnem prostoru, vključno v gibanjih za ohranitev narave. Pojav street arta v zadnjih dvajsetih letih ni spremenil zgolj urbane krajine, temveč tudi ustvaril prostor za nova srečevanja umetniškega in družbeno angažiranega udejstvovanja na polju družbenih, političnih, ekonomskih in nenazadnje ekoloških kriz.

Konferenca si bo prizadevala osvetliti koncept trajnosti onkraj naravoslovnih naracij in se osredotočila na to, kako družbena, kulturna, ekonomska in okoljska trajnost vzpodbujajo stičišča med raziskovalci, konzumenti, oblikovalci in podporniki ulične umetnosti, hkrati pa bo raziskala prakse, sredstva in oblike, s katerimi ulični umetniki obravnavajo, preizprašujejo in formulirajo trajnost ter njene odnose z skupnostmi ter učinke nanje. Družbeno trajnost obravnavamo kot ukrepe za zmanjševanje družbenih neenakosti in širjenje dostopa do temeljnih pravic in storitev, kulturno trajnost kot umetniške in ustvarjalne prakse in procese za ohranjanje kulturnih prepričanj in dediščine, okoljsko trajnost pa kot ukrepe za ohranjanje naravnih virov in varovanje ekosistemov.

Spodbujamo interdisciplinarne pristope in pozdravljamo prispevke, ki temeljijo na teorijah in metodah iz humanistike, družboslovja in drugih ved. Poleg tradicionalnih akademskih prispevkov so dobrodošle tudi inovativne oblike predstavitev, kot so multimedijske predstavitve, panelne razprave, okrogle mize, ustvarjalni odzivi in vizualni eseji.

Rok za oddajo povzetkov: april 2023 (nov rok je 31. maj 2023)

Prosimo, da pošljite povzetek na info@inurb.si z zadevo »SAC 2023«, ki ji sledi vaše ime. Prizadevali si bomo pregledati prispevke in posredovati odločitve do 2. 6. 2023. Povzetek (največ do 300 besed) naj zajema naslednje: glavni argument, konceptualni okvir, pomen in pet ključnih besed. Izbrani prispevki, sprejeti na Street Art Konferenco 2023, bodo povabljeni k objavi v mednarodni reviji SAUC – Street Art and Urban Creativity.

Prizorišče: V živo v Kinu Šiška ter virtualno.

O dogodku: Konferenca se posveča refleksiji teorije in prakse na tematiko street art-a in grafitov, pri čemer v obliki referatov, umetniških predstavitev in drugih načinov direktno povezuje raziskovalce_ke s področja kulturne antropologije, kulturne zgodovine, arhitekture, urbanizma, kulturologije, raznoterih posthumanističnih filozofij, s snovalci_kami ulične umetnosti. Zaradi vsebinske razsežnosti, empirične bogatosti in snovalske raznolikosti prestavlja tovrsten inter- in transdiciplinarni format  svojevrstno internacionalizacijo v znanosti in umetnosti, hkrati pa predstavlja iztočnico za produktivna prepetanja med lokalnimi akademskimi preučevalci ulične umetnosti in njenimi izvajalci v javnem prostoru.

Kontakt: info@inurb.si

Organizatorja: INURB – Inštitut za urbana vprašanja in Kino Šiška.

CfP_Street-Art-Conference-at-Ljubljana-Street-Art-Festival
Poslikava Anne Ehrlemark "Divje stvari", za LJSAF 2020 (foto: Nejc Ketiš)

Reference:

Nixon, Rob. 2011. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, Massachusetts, and London: Harvard University Press

Eriksen, Thomas Hylland. 2016. Overheating: An Anthropology of Accelerated Change. London: Pluto Press.

Prijava na novice

Bodite na tekočem, naročite se na naše e-novice.